Grondbewerking

Youtube: https://youtu.be/of_Nd67O4Bw

Voor de grondbewerking beschikken we over de volgende werktuigen: een 5-scharige wentelploeg met vorenpakker en verkruimelrol, cultivator, frees en kilverbord en een greppelfrees, Het kilverbord en cultivator kunnen ook  gehuurd worden.

Vanaf novemer 2016 hebben we tevens een spitmachine tot onze beschikking. Dit betreft een roterende spitmachine, voorzien van een aandrukrol en een verkruimelrol. Deze machine laat de grondlagen door de bewerking wel in takt.

Naar mobiele navigatie